Biz Portal : מטריקס רוכשת את השליטה בחברת באבקום

באבקום הינה חברה פרטית שעוסקת בפיתוח ובקרת תוכנה בעיקר עבור אוכלוסיה ערבית בגליל

חברת טכנולוגיות המידע הישראלית מטריקס (2,218 | -0.27% ) הודיעה היום כי תרכוש כמחצית ממניותיה של חברת באבקום, חברה פרטית אשר עיסוקה העיקרי הינו מתן שירותים מקצועיים בתחום ה-Call Centers, פיתוח ובקרת תוכנה.

מטריקס תשלם כ-15 מיליון שקלים עבור 50.1% ממניותיה של באבקום. מחברת מטריקס נמסר היום כי באבקום משתלבת באסטרטגיה העסקית של החברה. רוב לקוחותיה של באבקום הינו ממגזר התקשורת והיא מעסיקה כ-500 עובדים.

בעלי המניות בבאבקום עשויים להיות זכאים לתמורה נוספת בהיקף מקסימלי של 4 מיליון שקלים. אז מי זו באבקום במספרים? סך הנכסים של החברה בסוף 2010 עמד על 10.46 מיליון שקל. סך ההתחייבויות לאותה עת עמד על 9.27 מיליון שקלים.

הכנסותיה של החברה ל-2009 ול-2010 עמדו על 10.84 מיליון ו-21.52 מיליון שקלים, בהתאמה. בשורת הרווח הבלתי מתואם (GAAP) רשמה החברה 900 אלף שקלים ב-2009 ו-3.15 מיליון שקלים ב-2010.

במטריקס הסבירו את הרכישה בכך שמרכזי הפעילות של באבקום ממוקמים בצמוד לריכוזים הגדולים של יישובים ערביים בגליל. ביישובים אלה חיים אלפי גברים ונשים משכילים ואיכותיים שמעוניינים לפתח קריירה קרוב לביתם. הזמינות הגבוהה של כ א איכותי שכזה מאפשרת לבאבקום גמישות תפעולית, יכולת להגיב במהירות לצרכים המשתנים של לקוחותיה, ויכולת לגייס במהירות עובדים איכותיים.

"בכוונת החברה לשמור על ציביונה העצמאי של באבקום כגוף המתמחה בעיסוקים בהם היא עוסקת כיום", כך נכתב בהודעת מטריקס.

נגישות
HE