DataMax

אנחנו מציעים לכם נתונים לניהול מדוייק


רוצים לדעת יותר ולעשות שימוש חכם יותר בידע? זה לגמרי אפשרי


הכל מדיד: עם DataMAX המערכות שלכם מייצרות נתונים מספריים מתוך התנהלות מול לקוחות, המערכות מארגנות מחדש את הדאטה ומאפשרות אנליזות חדשות. עכשיו אתם יכולים להעמיק את חקר הנעשה בארגון ולקבל תמונה חדשה ורחבה יותר.


מה DataMax כולל?

CRM

BI

מערכת ניהול ידע

מערכת HELP DESK

LMS למידה

אנליטקס – מערכת אנליזה של שיחות במוקדים


רוצים לדעת יותר ולעשות שימוש חכם יותר בידע? זה לגמרי אפשרי


הכל מדיד: עם DataMAX המערכות שלכם מייצרות נתונים מספריים מתוך התנהלות מול לקוחות, המערכות מארגנות מחדש את הדאטה ומאפשרות אנליזות חדשות. עכשיו אתם יכולים להעמיק את חקר הנעשה בארגון ולקבל תמונה חדשה ורחבה יותר.


מה Call Factory כולל?

CRM

BI

מערכת ניהול ידע

מערכת HELP DESK

LMS למידה

אנליטקס – מערכת אנליזה של שיחות במוקדים

נגישות
HE