Call Factory

כשהשיחה מתקשרת לנתונים


רוצים לדעת להיות בטוחים שאתם ממקסמים את השירות הטלפוני שלכם? אז תנו להשיחה הבאה להתחיל כאן


שירותי Call Factory מסייעים למערך הטלפוני לתפקד טוב יותר ומעניקים לכם עולם אפשרויות רחב יותר כמו: ניתוב, תיעוד, מוניטורינג, הקלטה ועוד. בכל שיחה קיימת הזדמנות: עכשיו יש לכם כלים טכנולוגיים מתקדמים יותר לממש אותה.


מה Call Factory כולל?

מרכזיה

IVR

CTI

בוטים קוליים

מערכת הקלטות

תמלול שיחות


רוצים לדעת להיות בטוחים שאתם ממקסמים את השירות הטלפוני שלכם? אז תנו להשיחה הבאה להתחיל כאן


שירותי Call Factory מסייעים למערך הטלפוני לתפקד טוב יותר ומעניקים לכם עולם אפשרויות רחב יותר כמו: ניתוב, תיעוד, מוניטורינג, הקלטה ועוד. בכל שיחה קיימת הזדמנות: עכשיו יש לכם כלים טכנולוגיים מתקדמים יותר לממש אותה.


מה Call Factory כולל?

מרכזיה

IVR

CTI

בוטים קוליים

מערכת הקלטות

תמלול שיחות

נגישות
HE