ProSmb

הגמישות להתאים לכם שירות


לא רק לגופי ענק:
חברות ועסקים יכולים לקבל שירות מושלם שהותאם בשבילם


באבקום מאמינה בחברות ובעסקים מכל הגדלים ומציעה את הסטנדרטים אשר היו שמורים עד היום בעיקר לגופים בהיקפים גדולים במיוחד, גם לעסק שלכם. אנחנו נדע ליצור חבילה ייחודית אשר תתאים למידותיכם.


ProSmb - מה זה כולל?

ניהול מוקדי שירות ומכירה
הקמת אופרצית מוקד מקצה לקצה ( כולל תשתיות ומרכזיה )
יעוץ וליווי עסקי בהקמת אופרציה
שירותי ניהול הודעות דיגטליים
ניהול יומנים ברשת


לא רק לגופי ענק:
חברות ועסקים יכולים לקבל שירות מושלם שהותאם בשבילם


באבקום מאמינה בחברות ובעסקים מכל הגדלים ומציעה את הסטנדרטים אשר היו שמורים עד היום בעיקר לגופים בהיקפים גדולים במיוחד, גם לעסק שלכם. אנחנו נדע ליצור חבילה ייחודית אשר תתאים למידותיכם.


ProSmb - מה זה כולל?

ניהול מוקדי שירות ומכירה
הקמת אופרצית מוקד מקצה לקצה ( כולל תשתיות ומרכזיה )
יעוץ וליווי עסקי בהקמת אופרציה
שירותי ניהול הודעות דיגטליים
ניהול יומנים ברשת

נגישות
HE