Contact Center

לדבר עם הלב והנשמה עם כל לקוח


להוביל לפעולה הנכונה מכל שיחה:
מערך טלפוני אקטיבי שחושב מחוץ לקופסה


להבין, לנטר וליזום את הפעולה הנכונה: זה היעד זו המשנה של צוותי ה'קונטקט סנטרס' בבאבקום. הניסיון והידע העצום שקיימים בחברה הם שמנחים את עבודת הצוותים אשר עברו הכשרה מקיפה, צברו ניסיון רב בצד המעשי של בהובלת חווית השירות של קשרי הללקוחות ועושים זאת בראייה ניהולית וגישה אקטיבית.

מה כולל Contact Center?

מוקדי שירות לקוחות
מוקדי תמיכה טכנית
מוקדי טיוב נתונים
שירותי בק אופיס
שירותי תמיכה לסוכני שטח
טכנולוגיה לייזום לידים למכירות
מוקדי מכירות
שירות תמיכה באפליקציות
מוקד תיאום פגישות


להוביל לפעולה הנכונה מכל שיחה:
מערך טלפוני אקטיבי שחושב מחוץ לקופסה


להבין, לנטר וליזום את הפעולה הנכונה: זה היעד זו המשנה של צוותי ה'קונטקט סנטרס' בבאבקום. הניסיון והידע העצום שקיימים בחברה הם שמנחים את עבודת הצוותים אשר עברו הכשרה מקיפה, צברו ניסיון רב בצד המעשי של בהובלת חווית השירות של קשרי הללקוחות ועושים זאת בראייה ניהולית וגישה אקטיבית.

מה כולל Contact Center?

מוקדי שירות לקוחות
מוקדי תמיכה טכנית
מוקדי טיוב נתונים
שירותי בק אופיס
שירותי תמיכה לסוכני שטח
טכנולוגיה לייזום לידים למכירות
מוקדי מכירות
שירות תמיכה באפליקציות
מוקד תיאום פגישות

נגישות
HE